ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

3 זיינען געשטארבן אין נייעם אמעריקאנישן שיסעריי אין קינאָ א מאן האט דאנערשטיק געעפענט פייער קעגן קינא-באזוכערס אין לאפאיעט, לויזיאנא דערהרגענען דריי מענטשן.

  אמעריקע. א ניי אמעריקאניש שיסעריי איז נעכטן ביי נאכט געשען אין לאפאיעט, לויזיאנא. 100 מענטשן זיינען צונויפגעקומען אין קינא כדי צו קוקן אויפן פילם ״טריינרעק״, ווען א מאן האט געעפענט פייער קעגן זיי. דריי מענטשן, בתוכם דעם שיסער, זיינען געשטארבן אינעם שיסעריי.