ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

איי״פ גיט גריכלאנד 72 שעהדי איירא-גרופע פאדערט נאך שארפער רעפארמען כדי צו געבן גריכלאנד נייעם עקאנאמישן שטיץ.

די פינאנץ-מיניסטערס פון דער איירא-קאאפעראציע האט פארגעשטעלט א נייע רשימה פאדערונגען צו דער גריכישער רעגירונג. כדי צו באקומען נייע הלוואות דארפן אי דער גריכישער פארלאמענט אי די גריכישע רעגירונג אננעמען די הארטע תנאים פארן 15טן יולי. דאס הייסט אין ניט מער ווי 72 שעה.