ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

נײַער גריכישער פֿינאַנץ-מיניסטערגריכלאַנד האָט באַשליסט אַז עפֿקלידיס צאַקאַלאָטאָס זאָל ווערן דעם נײַעם פֿינאַנץ-מיניסטער נאָך דער רעזיגנירונג פֿון יאַניס װאַראָפֿאַקיס.


גריכלאנד. בלויז אַ פאָר שעה נאָך דעם אַז דער גריכישער פינאַנץ-מיניסטער יאַניס װאַראָפֿאַקיס האָט רעזיגנירט האָט גריכלאַנד פֿאָרגעשטעלט דעם פֿאַרבײַטער. לויט עטלעכע אינטערנאַציאָנאַלע מקורים וועט עפֿקלידיס צאַקאַלאָטאָס ווערן דעם נײַעם פֿינאַנץ-מיניסטער פֿונעם לאַנד וואָס האַלטן בײַם באַנקראָטירן.