ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

גריכלאנד מוז מסתמא פארקויפן אינדזלןעס איז א סברא אז גריכלאנד מוז פארקויפן עטלעכע אינדזלן כדי צו באפרידיקן די בעלי-הלוואות.

גריכלאנד. גריכישע עקספערטן וועלכע האבן שטודירט די תנאים פונעם נייעם עקאנאמישן אפמאך צווישן גריכלאנד און דער איירא-גרופע, האלטן אז עס איז א סברא אז גריכלאנד וועט בהכרח פארקויפן עטלעכע אינדזלן כדי צו באפרידיקן די בעלי-הלוואות. די נייעס האבן ארויסגערופט נייע גריכישע פראטעסטן.