ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

יידן אין גלות סאלידאריזירן זיך אלץ ווייניקער מיט ישראלא נייע שטודיע האט באווייזט אז עס איז דא א וואקסנדיקע קריטיק קעגן ישראל צווישן יידן אין גלות.

ישראל. דער יידישע פאלק פאליטיק-אינסטיטוט האט א די וואך ארויסגעלאזט א שטודיע וועגן דעם איינשטעל קעגן ישראל צווישן יידן אין גלות. די שטודיע באווייזט אז עס איז דא א וואקסנדיקע קריטיק קעגן ישראל, כאטש דעם אז די יידן אין גלות, אין אלגעמיין, פארט סאלידאריזירן זיך מיט דער ישראלדיקער מלחמה-פירונג. דער קריטישער איינשטעל האנדלט זיך, אנשטאט דעם, וועגן דעם שלום-פראצעס. לויט דער שטודיע מיינען יידן אין גלות אז ישראל ארבעט ניט פאר שלום מיט פאלעסטינע.