ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

דער נייער נומער אויפן שוועל


אינעם נייעם נומער אויפן שוועל קען מען למשל לייענען וועגן מעדיצין ביים יידן און יידן אין קובא.

דער נייער נומער אויפן שוועל איז באלד ארויס. ער האלט ארטיקלען וועגן למשל מעדיצין ביים יידו און יידן אין קובא. באזוכט די יידיש-ליגע פאר ווייטערער אינפארמאציע.