ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

גידעטי קלייבט סעלטא וויגא אויס


דער שוועדישער פוסבאל-שפילער יאן גידעטי האט זיך אונטערגעשריבן פארן קלאסישן שפאנישן קלוב סעלטא וויגא.

שוועדן\שפאניע. נאכן גאלד-מעדאל אין דער אייראפעישער מייסטערשאפט פאר שפילערס אונטערן עלטער 21 יאר האט א סך קלובן איבער אייראפע געוואלט דעם שוועדישן שטרײקער יאן גידעטי. אבער עס דאכט זיך גידעטי האט אויסגעקליבען לא ליגא און דעם שפאנישן קלוב סעלטא וויגא.