ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

דער גריכישער פארלאמענט נעמט הלוואות אןכאטש ווילדע פראטעסטן אין דרויסן האט דער גריכישער פארלאמענט נעכטן אנגענומען די נייע איירא-הלוואות.

גריכלאנד. עס דאכט זיך גריכלאנד וועט זיך ניט באנקראטירן. אין יעדן פאלס ניט היינט. ווייל דער פארלאמענט האט נעכטן אנגענומען דעם עקאנאמישן פלאן פון דער איירא-גרופע. דאס הייסט שווערע איינשפארן פאר נייע הלוואות. בשעת דער פארלאמענטארישער זיצונג האט א סך מענטשן מיט גוואלד דעמאנסטרירט אין דרויסן.