ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

קלינטאן האט געשיקט קלאסיפיצירטע אינפארמאציעאן אמעריקאנישער באאמטער האט באשטעטיקט אז הילערי קלינטאן האט יא געשיקט קלאסיפיצירטע אינפארמאציע מיט איר פריוואטער בליצפאסט.

אמעריקע. טשארלס מאקולא, דער גענעראל-אינספעקטאר פון דער אויסשפיר-שותפישאפט, האט דעם קאנגרעס אינפארמירט אז א טייל פון די אפיציעלע בליצבריוון הילערי קלינטאן האט געשיקט מיט איר פריוואטער בליצפאסט האט אנטהאלטן קלאסיפיצירטע אינפארמאציע. אבער, עס איז לויט מאקולאן ניט זיכער אז קלינטאן האט געוווסט אז די אינפארמאציע איז געווען באצייכענט אזוי.