ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

פאלעסטינישער באאמטער לייקענט אז אבאס וועט רעזיגנירן נימער אמאד, דער פאליטישער עצה-געבער צום פאלעסטינישן אנפירער מאכמוד אבאס, האט אפגעווארפן די נעכטיקע נײעס וועגן דער רעזיגנירונג פון אבאסן.

פאלעסטינע. די נעכטיקע נייעס וועגן דער רעזיגנירונג פונעם פאלעסטינישן אנפירער מאכמוד אבאס זיינען גאר פאלשע לויט פאלעסטינישע מקורים. נימער אמאד, דער עצה-געבער צו אבאסן האט שוין נעכטן ביי אווענט אפגעווארפן די נייעס און ער האט זיי גערופן ״ישראלדיקע שמועות״.

לויט דעם נעכטיקן באריכט וועט מאכמוד אבאס רעזיגנירן אין ניט מער ווי צוויי חדשים צוליב מידקייט.