ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

אומרו אויפן הר הבית


דריי פאלעסטינער און צוויי ישראליס זיינען ארעסטירט געווארן נאך אומרו און מהומות אויפן הר הבית. 

ישראל. ווען יידן האבן געדאוונט אויפן הר הבית בשעת תשעה באב, זונטיק, זיינען ווילדע פאלעסטינישע מהונות אויסגעבראכן. דריי פאלעסטינער זיינען ארעסטירט געווארן און פינף ישראלדיקע פאליציאנטן זיינען פארווונדיקט געווארן.

 דער אומרו האט מאנטיק ממשיך געווען אז א ישראלי האט באליידיקט מוסולמענער אויפן הר הבית. דער יוגער ישראלי איז דער צווייטער זינט זונטיק וואס איז ארעסטירט געווארן פאר אויפרייצונג נאך שרייען "מוכאמאד איז א חזיר".