ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

בולגארישע כוליגאנעס אטאקירן ישראליס


א חברישן פוסבאל-מאטש צווישן סאפיא און אשדוד איז אפגעהאלטן געווארן נאך דעם אז סאפיא-אנהענגערס האבן דעם סטאדיאן געשטורעמט צו אטאקירן די ישראלדיקע מאנשאפט.

בולגאריע. דער חברישער פוסבאל-מאטש צווישן סאפיא און אשדוד האט זיך זונטיק רציחהדיק פארענדיקט. די ישראלדיקע מאנשאפט האט געהאט פאר אקעגן די בולגארן (1-0) ווען אן אשדוד-שפילער האט באקומען א רויטע קארט. דאן האט די צארנדיקע סאפיא-אנהענגערס אנגעהויבן אריינווארפן פלעשער אויף די ישראליס, און נאך דעם האבן עטלעכע כוליגאנעס דעם סטאדיאן געשטורעמט כדי צו אטארירן און אוועקטרייבן די אשדוד-שפילערס. די ישראליס האבן געדארפט אנאלויפן די ארענע אין פאניק.