ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

דאָס קולאיך בין ניט דײַן חבֿר,
איך בין ניט דײַן שֹונא.
איך בין בלויז אַ קלײן קינד
פֿון אַלע דײַנע פֿאַרלוירענע יאָרן.
פֿאַרװאָס דערקענסטו מיך ניט?
פֿאַרװאָס קענסטו מיך ניט הערן?
דו ביסט אַלײן מיט אַלע דײַנע טרויעריקע זאָרגן,
איך רוף דיר, אָבער דו קענסט מיך ניט הערן.
דו ביסט אַלײן און איך בין ניט מער דאָ..