ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

חלומותאין מײַנע חלומות
איז דאָ אַ שײנע װעלט
די װעלט װאָס איז פֿאַרלוירן
עס האָט מיר געפֿעלט

איך האָב אַ שטאַרקן רצון
צו בלײַבן אין מײַן טרוים
אין דער קאַלטער װירקלעכקײט
בין איך אַ נאַקעטער בוים

קום מיט מיר
קענסטו זען װאָס איך זע?
זינג מיט מיר
קענסטו הערן װאָס איך הער?

דו ביסט אַ קלײנער פֿויגל
אַ פֿויגל פֿונעם האַרץ
װאָס פֿליט פֿון אײנעם גולם
אַ גולם פֿון דער נאַכט