ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

װאָלקעלאַקעס פֿון אַרמעניע


הללויה, די לבֿנה שײַנט
װאָלקעלאַקעס װילן בלוט די אָ נאַכט
אַ זילבער-קויל איז ניט קײן סכּנה
װײַל אונדזער תּלין איז נאָר גאָט אַלײן

קאַנטוס לופּוס
אַגנוס טאָטוס
װאָלקעלאַקעס פֿון אַרמעניע 
 מיר זײַנען די װילדע אַרמײ

אַלע זאָלן זיך היטן פֿאַר אונדז
טוט אַ תּפֿילה, מיר קומען ניט כּדי צו שמועסן
אַ װאָרענונג פֿונעם ביבל פֿון דער חיה
געטרויט זשע ניט קײן מיזרח-װאָלקעלאַק!

דאָמינאַטום
אָה לופּאַטום
װאָלקעלאַקעס פֿון אַרמעניע
מיר זײַנען לעגענדעס פֿון דער נאַכט