ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

אַ מבול פֿון משקהרבותי, לאָמיר טרינקן
אײנס, צװײ און דרײַ לחיים!
אונדזערע געלעכטערס קלינגען אין דער נאַגט
און ברידער, לאָמיר זינגען
הײ, דאַם, די דידלי די
אונדזערע געלעכטערס הילכן ביז דער פֿרי

הילכן ביז דער פֿרי
קײן מאָל ניט זײַנען מיר מיד
טרינקן אָן אַ מאָס
צוזאַמען

אוי אוי אוי אוי
אַ מבול פֿון משקה
אוי אוי אוי אוי
שװענקט אַװעק דעם טרויער

רבותי, אויב מיר טאַנצן
טאַנצט אויך די װעלט מיט אונדז
אונדזערע געלעכטערס קלינגען אומעטום
און ברידער, אויב מיר זינגען
הײ, דאַם, די דידילי די
װעלן אונדזערע געלעכטערס הילכן ביז דער פֿרי

אוי אוי אוי אוי
אַ מבול פֿון משקה
אוי אוי אוי אוי
שװענטט אַװעק די פּײַן