ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

כאַװער־פּאַװערס לאַבזיק טײל 17עמאָציאָנעלע און ראַציאָנעלע אידעאָלאָגיע?
אַן אַנאַליז פֿון כאַװער־פּאַװערס לאַבזיק
פֿון זשאַן העסל


רעסולטאַט (המשך) 


קאַט. 3

די עלטערן זײַנען אױך אידעאַלע. קאָלעקטיװיזם איז טײַערער פֿון פֿרױען-רעכט. די משפּחה איז אַן אײניקײט. דער טאַטע שפּילט אַ דידאַקטישע ראָלע. דאָס בוך דערײלט װעגן דער שװערער סיטואַציע פֿאַר די אַרבעטער אין די דרײַסיקער יאָרן.


קאַט. 4

די משפּחהס באַציונגען צעטײלט זיך אױף פּאָסיטיװע און נעגאַטיװע. צו דער פּאָסיטיװער קאַטעגאָריע פֿון באַציונגען געהערן די שװאַרצע. מיר האָבן צו טאָן מיט פּלוראַליזם. סאָלידאַריטעט דאַרף זײַן אָן גרענעצן. אַרבעטער און קינדער אין גרופּעס זײַנען כּסדר פּאָסיטיװע עלעמענטן און דאָס שפּיגלט אָפּ דעם קאָלעקטיװיסטישן געדאַנק. די נעגאַטיװע באַציונגען זײַנען אַלע מאָל אָפּהענגיק אין קלאַס.


קאַט. 5

האַנדלונגען װאָס זײַנען ניט דערלױבט צעטײלן זיך אױף צװײ מינים;  די װאָס האָבן נעגאַטיװע און פּאָסיטיװע נאָכװירקונגען. דער קאָלעקטיװ איז אָפּהענגיק אינעם אינדיװיד.