ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

דער כּישוף פֿון קבלה


זעט דעם כּישוף פֿון קבלה
אַ בעל-חי באַשאַפֿן פֿון לײם
אין דער ליכט פֿון דער לבֿנה
אַ װילדער גולם גײט
באַקעמפֿן די שֹונאים-ישֹראל