ליטעראַטורמוזיקפֿילם און טעאַטערספּאָרטעסןשפּילמעשֹיות און פּאָעזיע

דאָס בלעטעלע

האָניק-לעקעך פֿאַר ראש-השנה


אויף ראש-השנה דאַרף מען עסן האָניק-לעקעך. דאָ איז מײַן באַליבטער רעצעפּט װאָס איך באַק יעדער יאָר.

פֿון: אידאַ אָלניאַנסקי

אינגרעדיענטן:
350 גראַם האָניק
3 אײער
3.5 דעציליטער װײצ-מעל
1 טײלעפֿל באַקן-פּולװער
1 טײלעפֿל צימרינג
1-2 טײלעפֿל אינגבער

אַזוי טוט מען:
שלאָגט אױף צוזאַמען דער האָניק און די אײער.
מישט די טראָקענע אינגרעדיענטן.
גיט צו די טראָקענע אינגרעדיענטן, שלאָגט אױף אין גיך צו אַ גלאַט געמיש.
גיסט דאָס געמיש אין אַ געשמירטע כּלי באַדעקט מיט ברעקלעך.
באַקט אונטערשט אינעם אױװן 175°C פֿאַר אַ שעה.

עסט געזונטערהײטֿ!